Ова Интернет страница Удружења за његовање српског културно-историјског насљеђа «Баштинар» Брчко, представља медиј путем кога желимо да проширимо своје поље рада, да се повежемо са другим сличним удружењима и да увећамо број пријатеља српске културне и историјске баштине. Поред тога желимо да уз помоћ Интернета дођемо до нових сазнања и да се обучимо за примјену савремених метода рада те размијенимо знања и искустава са људима који имају слично подручје интересовања. Зато нам је од велике важности укључивање људи широм планете који желе и могу да нам се придруже и помогну у нашем даљем раду.

Да бисмо укратко приказали шта желимо да постигнемо, на почетку доносимо дио из програма рада нашег Удружења у коме су наведени и сљедећи задаци:

  •  «…Његовање добара српског културно-историјског насљеђа као што су: споменици културе, споменичке цјелине, археолошки локалитети, спомен обиљежја, дјела из области ликовне и примијењене умјетности, занатства, кућне радиности, технике, музејски материјали, архивска грађа, вриједне библиотеке, старе и ријетке књиге, рукописи, филмови и филмски материјали, аудио и видео касете, компакт дискови, фотографије и слично.
  • Развијање свијести градана, дјеце и омладине о значају добара српског културно-историјског и природног насљеђа и неопходности њихове његе.
  • Предузимање мјера да се добра српског духовног, културно-историјског и природног насљеђа не могу користити на начин који би наносио штету културној баштини, друштвено-економском и културном развоју заједнице, као и другим удружењима са сличним програмским циљевима и задацима.
  • Стручно усавршавање путем литературе, семинара и других облика…» 
    На тим основама ми ћемо даље уређивати нашу страницу, ширити поље рада и остваривати контакте са пријатељски расположеним корисницима Интернета.